Tiểu Sử

Tiểu sử của Rinpoche

Kyabgön Phakchok Rinpoche sinh năm 1981 và ngài là vị trì giữ dòng truyền thừa Kho Tàng Uyên Thâm của Chokgyur Lingpa, bắt nguồn từ Dòng Dịch Thuật Cổ Mật Nyingma. Ngài đồng thời cũng là một trong ba pháp chủ của Dòng Truyền Thừa Riwoche Taklung Kagyu. Bậc thầy gốc của Phakchok Rinpoche chính là người ông quá cố của ngài, đức Kyabje Tulku Urgyen Rinpoche, và đức Kyabje Nyoshul Khen Rinpoche đã quá cố.

Phakchok Rinpoche đã học theo hệ giáo dục truyền thống từ Trung tâm Đại Học Phật Giáo (Shedra) Dzongsar tại Ấn Độ, và nhận trọn vẹn bộ truyền thừa Tân Kho Tàng Chokling từ ngài Tulku Urgyen Rinpoche và Kyabje Tsikley Chokling Rinpoche, và bộ truyền thừa Đại Toàn Thiện từ Nyoshul Khen Rinpoche. Rinpoche có phong cách giảng dạy rất trực tiếp, nhấn mạnh vào những điều thiết yếu trong thực tại; theo truyền thống, không thay đổi dù là chỉ một chút với các phương pháp thực hành và khẩu truyền; và ngài giảng dạy các giáo lý uyên thâm theo một cách thật dễ hiểu, cho dù người nghe là những đối tượng có căn cơ khác nhau cũng đều có thể thấu hiểu và tiếp thu.

Là một hành giả du già (yogi), có gia đình, và cùng với trách nhiệm dành cho tu viện, Rinpoche thấu hiểu sâu sắc cuộc sống bao gồm cả đạo và đời. Cuộc sống của Rinpoche là hình mẫu của một hành giả Phật giáo trong thế giới ngày nay thông qua sự nhấn mạnh về việc hành giả phải tìm được sự cân bằng trong cuộc sống của họ. Hành giả nên có một nền tảng hiểu biết và quán chiếu nhất định để có thể hiểu được các quan điểm uyên thâm trong lời dạy của Đức Phật, và việc thực hành Pháp, thông qua một loạt các phương pháp và hành trì, phải được chú trọng theo hướng có thể giúp ta giảm bớt bám chấp vào cái tôi của bản thân cùng những cảm xúc tiêu cực. Các hoạt động từ bi nên hướng đến những người cần trong cộng đồng, và hơn thế nữa, như biểu hiện của lòng từ bi và trí tuệ ta đã trau dồi được qua tu tập. Đây là một vài nền tảng chính yếu mà Rinpoche thực hành cũng như giảng dạy cho các học trò của ngài.