Các Dòng Truyền Thừa

Sự truyền dạy đích thực

Dòng Truyền Chokling Tersar

Chokgyur Dechen Lingpa (1829-1870) là “hóa thân” của con trai đức vua Trisong Deutsen, Murub Tsepo còn được biết đến với danh hiệu Yeshe Rolpe Tsal hay Lhase Lotsawa. Một trong những đời trước của ngài là vị đại khai mật tạng (tertön), Sangye  Lingpa, người đã phát lộ ra Lama Gongdu. Đức Liên Hoa Sinh đã giấu kín nhiều kho tàng và niêm phong với ước nguyện thiêng liêng rằng chúng sẽ được phát lộ bởi một vị khai mật tạng đích xác, một trong những sứ giả của Đức Liên Hoa Sinh, vào một thời điểm nhất định để mang lại lợi lạc cho các thế hệ tương lai.

Một trong những tái sinh khai mật tạng là Chokgyur Lingpa, ngài đã xuất hiện trong thế gian này vào năm 1828, sinh ra ở miền Tây của Tây Tạng, tại vùng Nangchen thuộc tỉnh Kham. Đức Liên Hoa Sinh đã tiên đoán tên của ngài, nơi sinh, những đệ tử chính sẽ nhận những giáo lý mà ngài phát lộ và sức ảnh hưởng rộng lớn của những giáo lý này.

Bộ Chokling Tersar (Tân Kho Tàng của Chokgyur Lingpa) là một tập hợp của các kho tàng giáo lý được phát lộ bởi Chokgyur Lingpa. Các giáo pháp tâm uyên thâm và đặc biệt rõ ràng này cùng với các giáo lý đi kèm chứa đựng trong một bộ với hơn bốn mươi tập lớn. Cả hai phái Kagyü và Nyingma của Phật Giáo Tây Tạng đều thực hành các giáo lý này.

Đọc thêm….

 

Dòng Truyền Taklung Kagyu

Dòng truyền Taklung Kagyu bắt đầu từ sự giác ngộ của ngài Taklung Tangpa Tashi Pal (1142-1210), một trong những đệ tử chính chân truyền của tổ sư Gampopa, Pagmo Drupa. Ngài đã sáng lập dòng truyền Taklung Kagyü (Hổ Lệnh), với pháp chủ chính tại tu viện Riwoche vùng Kham. Dòng truyền đã được trì giữ và trao truyền bởi ba vị đạo sư chính: Kyabgön Shabdrung Rinpoche, Kyabgön Jedrung Rinpoche, và Kyabgön Phakchok Rinpoche.