Bảo Trợ Phật Pháp

Hỗ trợ các hoạt động của Rinpoche

Các hoạt động của Rinpoche rất rộng lớn và cần sự trợ giúp xuyên suốt để phát triển các hoạt động cho cả những thế hệ tương lai. Để hỗ trợ cho những dự án này, bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin tại đây.

Quỹ Đầu Tư

Mục đích của Quỹ Đầu Tư là để cung cấp tài chính lâu dài cần thiết cho tất cả các hoạt động của Rinpoche được tiếp tục trải dài và phát triển mạnh mẽ. Để tạo ra một tương lai bền vững giúp cho các hoạt động nhân đạo đa dạng và từ bi vươn xa hơn, vì thế một quỹ đầu tư đã được tạo ra. Mục tiêu thành lập quỹ là để có nguồn tài chính ổn định hỗ trợ cho tất cả mặt của các hoạt động của Rinpoche. Có một quỹ an toàn ổn định để đảm bảo cho những thế hệ tương lai sẽ tiếp tục được lợi lạc và giúp tổ chức từ thiện bền vững.

Nếu bạn đang làm di chúc hay lên kế hoạch cho tài sản đất đai của bạn, xin hãy nghĩ đến người được thừa hưởng có thể là Quỹ Đầu Tư.

Để biết thêm thông tin hãy liên hệ Felina:

[email protected]

Akara

Thực hành Phật Pháp không chỉ là ngồi thiền định, cầu nguyện hay các khoá lễ kỉ niệm. Mà cũng là cách chúng ta hành xử trong cuộc sống hàng ngày, cách chúng ta tiếp cận thế giới như thế nào, và cách chúng ta đối xử với những chúng sinh khác.

Akara nghĩa là “mỏ châu báu” trong tiếng Pali, một trong những ngôn ngữ cổ được dùng từ xa xưa để ghi chép lại những giáo lý của Đức Phật. Mỗi sản phẩm mà chúng tôi tạo ra hay lựa chọn để hỗ trợ cho việc thực hành Pháp hay đơn giản vì sự tươi đẹp của cuộc sống trong vùng đất của Đức Phật.

Chúng tôi cống hiến để hỗ trợ các hoạt động từ thiện và những dự án phát triển, làm lợi lạc cho những người có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ những thợ thủ công qua thương mại.

Chúng tôi giữ vững những tầm nhìn của mình để tạo ra những sản phẩm làm lợi lạc cho tất cả chúng sinh. Chúng tôi làm điều đó như thế nào? Chúng tôi sản xuất ra những sản phẩm chính thống theo đúng truyền thống, hỗ trợ cho những hành giả tâm linh và những người tìm kiếm tâm linh. Chúng tôi giúp đỡ những thợ thủ công đang cống hiến, phấn đấu bảo tồn nghề truyền thống của họ để kiếm sống, hỗ trợ các dự án phát triển và nhân đạo; như vậy cũng giúp phát khởi công đức cho người thỉnh.

Akara